اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود -  پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 18:19
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1395 -  دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 9:7

  • ثبت درخواست جلسه دفاع

    دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت درخواست جلسه دفاع خود بر روی لینک فوق کلیک کنند. در این سامانه دانشجویان پس از ثبت در خواست جلسه دفاع خود یک کد رهگیری دریافت می کنند و درخواست آن ها پس از طی مراحل تعریف شده تایید می شود. دانشجویان همواره می توانند با استفاده از کد رهگیری خود وضعیت درخواست خود را رهگیری کنند.


    پیگیری درخواست جلسه دفاع

    در صورتی که قبلا درخواست خود را در سامانه جلسه دفاع ثبت کرده و کد رهگیری را دریافت کرده اید جهت پیگیری وضعیت درخواست خود بر روی لینک فوق کلیک کنید.
  • صفحات مرتبط