اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39

  • ثبت درخواست جلسه دفاع

    دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت درخواست جلسه دفاع خود بر روی لینک فوق کلیک کنند. در این سامانه دانشجویان پس از ثبت در خواست جلسه دفاع خود یک کد رهگیری دریافت می کنند و درخواست آن ها پس از طی مراحل تعریف شده تایید می شود. دانشجویان همواره می توانند با استفاده از کد رهگیری خود وضعیت درخواست خود را رهگیری کنند.


    پیگیری درخواست جلسه دفاع

    در صورتی که قبلا درخواست خود را در سامانه جلسه دفاع ثبت کرده و کد رهگیری را دریافت کرده اید جهت پیگیری وضعیت درخواست خود بر روی لینک فوق کلیک کنید.
  • صفحات مرتبط