اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
 • معرفی کارکنان دفتر فرهنگ اسلامی
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول امور فرهنگ اسلامی
    میزان تحصیلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :                                             
    تلفن :    53373081 – 061