امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:27
امتحانات 30 دیماه 96 -  شنبه 30 دی 1396 ساعت 19:23
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
 • معرفی معاونت پژوهش و فناوری

    نام و نام خانوادگي : فریدون امیدی
    سمت : سرپرست حوزه پژوهش و فناوری
    میزان تحصيلات : دكتري
    رشته تحصيلي : مدیریت
    ايميل :   umbapg@gmail.com                                        سایت: www.umba.ir
    تلفن :    53373081 – 061                                                 رزومه     

  معاونت پژوهشي و فناوری

  گسترش و پيشبرد امور تحقيقاتي و پژوهشي از مهمترين اهداف اوليه دانشگاه آزاد اسلامي است و حوزه معاونت پژوهشي به عنوان متولي در جهت گسترش و توسعه اين فعاليت ها اقدام و بر اجراي آنها نظارت مي كند انجام بررسي هاي لازم در خصوص مسائل اجرائي، نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي واحد، برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل و خارج و حتي فرصت هاي مطالعاتي تصويب و همكاري اجرايي درجهت انجام طرح هاي تحقيقاتي درون و برون دانشگاهي، مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير موسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري و اجرايي طرح هاي برون دانشگاهي، چاپ كتاب هاي اعضاي هيات علمي، نظارت بر امور كتابخانه اي و بانك هاي اطلاعاتي، مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زير ساخت هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي ، بكارگيري فناوري اطلاعات و تامين سرويس هاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري و همچنين فراهم آوردن زير ساخت مناسب شبكه اي جهت ارائه اتوماسيون هاي مختلف (انتخاب واحد اينترنتي، اداري مالي، كتابخانه، سرويس هاي اينترنتي و ...) برگزاري همايش هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه اي، ملي و بين المللي، حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان، تهيه برنامه هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه هاي واحد، اجراي سياست هاي بودجه اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص هاي آماري دانشگاه ارزيابي سالانه برنامه هاي تدوين شده در واحد، انجام بررسي هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي هاي موجود در زمينه برنامه هاي مختلف، ارائه طرح هاي جديد به منظور توسعه كمي و كيفي دانشگاه.
  بخش شرح وظایف و فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری

  برنامه ها و سياست هاي اصلي معاونت پژوهشي بر اساس شرح وظايف و بخشنامه هاي مربوطه، شامل موارد زيل  مي باشد.

  الف) طرحها:

  1.    تهيه بانك اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي؛

  2.    تصويب و حمايت از طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي؛

  3.    تصويب حق التحقيق براي پروژه تحقيقاتي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي؛

  4.    تصويب پرداخت حق الزحمه داوران طرح هاي تحقيقاتي؛

  ب) مراكز تحقيقاتي:

  ايجاد مراكز تحقيقاتي در واحد ؛

  ت) شوراها:

  1.    شوراي انتشارات؛

  2.    شوراي پژوهشي؛

  3.    شوراي برنامه و بودجه؛

  4.    شوراي فناوري و اطلاعات و ارتباطات؛

   

  ج) انتشارات:

  1-      راه اندازي مجلات علمي ؛

  2-      انتشار مجلات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؛

  3-      هدايت نشريات دانشگاهي و نظارت بر آنها؛

  4-      تشويق چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي؛

  5-      انتشار كتاب هاي علمي توسط مركز انتشارات علمي واحد؛

  6-      پرداخت حق الزحمه مولفين؛ مترجمين و داوران بررسي كننده كتاب؛

  7-      خريد كتاب هاي مرجع و تجهيز كتابخانه ها ؛

  ح) باشگاه پژوهشگران جوان:

  كمك به فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان ؛

  د) پايان نامه :

  1-      اختصاص كد شناسايي به پايان نامه ها و ارسال فرم هاي الف و ب ؛

  2-      ارسال اطلاعات پايان نامه ها به مركز اطلاعات، آمار و رايانه به منظور تخصيص كد،

  3-      شرايط همكاري اعضاء هيئت علمي با پايان نامه هاي كارشناسي ارشدو دكترا ؛

  4-      كمك به رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويي؛

  ز) فناوري و اطلاعات و ارتباطات

  1-   تكميل و به روز نگهداشتن بانك هاي اطلاعاتي و پروژه هاي مكانيزاسيون؛

  2-   تعيين كد شناسايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهت راهنمايي پايان نامه ها،

  3-   تعيين كد شناسايي پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد،

  4-   افزايش بهره وري از شبكه گسترده دانشگاه،

  5-   آماده سازي واحدها براي اجراي پروژه مكانيزاسيون بر اساس تعداد دانشجويان؛

  6-   استفاده از تسهيلات شركت مخابرات و اينترنت پر سرعت در زمينه راه اندازي خط اينترنت در دانشگاه.

  7-   استفاده كاربران از اينترنت در واحد،

  س) ترفيع:

  ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي بر اساس امتيازات پژوهشي؛

  ل) تجهيزات آزمايشگاهي:

  خريد و تجهيز آزمايشگاهها؛

  ط) ارتباط باصنعت:

  1-   تفاهم نامه تحقيقاتي در قالب ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ؛

  2-   عضويت واحدهاي دانشگاهي در انجمن هاي معتبر علمي بين المللي؛

  3-  قرار داد هاي تحقيقاتي و مشاوره اي و اجرايي برون دانشگاهي؛

  ك) تسهيلات شركت در مجامع معتبر

  1-        فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛

  2-        شركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در مجامع  علمي داخل و خارج از كشور؛

  و) طرح و برنامه و بودجه:

  1-   سياست هاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؛

  2-   تخصيص بودجه تحقيقاتي؛

  3-    

  4-   برگزاري نشست هاي شوراي منطقه ؛

  5-   سازمان دهي دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد؛

  هـ) كارگاه ها و سمينارها و نشستها:

  1. برگزاري كارگاه روش شناسي تحقيق؛

  2. برگزاري گردهمايي هاي علمي در واحد؛

  3. برگزاري همايش هاي علمي؛

  ي) انجمن ها ي علمي- ادبي و هنري:

  كمك به فعاليتهاي انجمن هاي علمي ، ادبي و هنري.


 • صفحات مرتبط