امور و فعالیت های مربوط به بخشهای اداری و مالی و اعتباری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس در حوزه معاونت اداری مالی انجام می شود.


فعالیت های حوزه معاونت اداری و مالی این واحد :

 • ارائه وام قرض الحسنه پس انداز کارکنان.
 • ارائه وام مسکن - احداث - خرید - ودیعه و تعمیر.
 • وام های ضروری سفر های تحقیقاتی - وام کمک هزینه ازدواج.
 • انعقاد قرارداد های مختلف جهت رفاه اجتماعی کارکنان.
 • تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی.
 • انجام امورات ایاب و ذهاب اساتید، کارکنان و در برخی موارد دانشجویان عزیز.
 • اعطای وام بلند مدت - وام ازدواج - وام کوتاه مدت - وامهای نقدی به دانشجویان.
 • تامین نیروی انسانی بخشهای مختلف واحد و انجام امورات رفاهی کارکنان.
 • برگزاری دوره های ضمن خدمت در سطح ملی، منطقه ای و داخلی جهت ارتقاء سطح دانش اعضای هیئت علمی و کارکنان.
 • فعالیت های مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی ، کارکنان، همکاران حق التدریس، پیمانکاران و ...
 • انجام فعالیتهای مربوط به دبیرخانه و ارسال و مراسلات دانشجویی.
 • انجام امورات مربوط به خدماتی در سطح واحد.
 • انجام امورات تاسیساتی.
 • زیبا سازی و نگهداری فضای سبز محوطه واحد.
 • نظارت، کنترل و جمع داری کلیه اموال دانشگاهی.