اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
 • ارتباط با ما
   
  شماره تلفنهای گویای دانشگاه (مجتمع خرمشهر) :

  53547405
  53547406
  53547407

  شماره تلفن خدمات آموزش مجتمع خلیج فارس :

  53373458

   
  آدرس پستی
  خرمشهر کوی معین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس
  صندوق پستی711