اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
اخبار و اطلاعیه ها دوشنبه 26 بهمن 1394 ساعت 12:0

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی کارمزد دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی کارمزد دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی کارمزد دانشجویی

  1. دانشجویان متقاضی کارمزد دانشجویی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی  باید معدل کل حداقل13  و کارشناسی ارشد و دکتری معدل کل حداقل 15 دارا باشند .
  2. مدت زمان همکاری دانشجویی در طول ماه حداقل 40 ساعت و حداکثر 70 ساعت میباشد .
  3. دستمزد قابل پرداخت به دانشجویان کاردانی و کارشناسی 30000ریال و کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ایی 50000 ریال می باشد .
  4. در صورت کسب حداقل معدل 18 توسط دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و معدل 17 توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،در صورت تایید کمیته تخفیفات واحد  میتواند تا سقف 25/0 به مبالغ فوق اضافه گردد.
  5. چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد .
  6. دستمزد دانشجویی از شهریه وی کسر میگردد.

منبع:   تعداد بازدید : 12414 نوشته شده توسط: سید محمد فقیه

کلمات کلیدی: 


بازگشت