اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود -  پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 18:19
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1395 -  دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 9:7
اخبار و اطلاعیه ها دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 9:7

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1395


قایل توجه دانشجویان ورودی سال 1395
با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان عزیز جدیدالورود شهریه خود را واریز نکرده اند امکان ثبت واحدهای درسی میسر نگردید؛ لذا جهت حل مشکل لطفاً با ورود به سامانه آموزش دانشگاه پس از واریز الکترونیکی شهریه ثابت، شخصاً نسبت به ثبت انتخاب واحد خود در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 95/07/22 و 95/07/23 اقدام نمایید

منبع: حوزه آموزش  تعداد بازدید : 8125 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت